Volgens dit principe van Antoine de Saint Exupéry gaan wij met onze klanten en projecten om. Groei heeft generaties lang centraal gestaan in ons denken en doen. Er werd gewerkt vanuit groeimodellen. Omzetten stegen, evenals de bevolking. Op het vlak van gebiedsontwikkeling stond uitbreiding centraal. De vraag naar kantoren en bedrijfsruimten loopt de laatste jaren echter terug als gevolg van de economische recessie, ‘het nieuwe werken’ en het verdwijnen van productielocaties naar andere werelddelen. In enkele Nederlandse regio’s ontstaat al leegstand. Gebieden in Oost-Groningen en Zuid-Limburg hebben zelfs te maken met een bevolkingskrimp.

We zitten langzamerhand aan het plafond: we groeien niet meer. Het motto voor de toekomst is niet voor niets hergebruik en dat geldt ook voor vastgoed. Onbeperkt grond ontwikkelen is niet meer van deze tijd. We moeten zuinig zijn op onze leefomgeving door deze te hergebruiken. Laten we investeren in de toekomst door nu duurzaam te onwikkelen. Dat levert besparingen op door hergebruik van het bouwkundig skelet en lagere levensduurkosten tijdens de exploitatiefase van onroerend goed. Voor leegstaande panden moeten we bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe gebruikers met andere invullingen of gebruikersdoelen. Beter een niet optimale invulling dan leegstand. Dat is altijd duurder. Lukt dit allemaal niet, dan moeten we zoeken naar alternatieven zoals sloop. De ruimte die dan ontstaat, kunnen we teruggeven aan de natuur en aan toekomstige generaties

We hebben de wereld niet geërfd van onze ouders maar geleend van onze kinderen!

Antoine de Saint Exupéry