In ontwikkeltrajecten zijn de kosten in het beginstadium nog relatief laag en is een plan nog kneedbaar. Goede keuzes in die fase betalen zich later terug in een rendabel eindproduct.