Een greep uit een aantal opdrachten die we hebben gedaan:

Trigion in opdracht van Provincie Limburg
In het Bonnefantenmuseum voldeden de binnenkozijnen en doorvoeringen in de brandscheidende wanden niet meer aan de huidige eisen. De provincie had behoefte aan een budgetraming voor het vervangen van deze binnendeuren en het aanpassen van de kozijnen zodat deze aan de geldende eis voldoen. Tevens is er een inventarisatie gemaakt van de doorvoeringen welke eveneens aan deze brandwerende eis dienen te voldoen. Ook deze zijn opgenomen in de budgetraming. Het bijzondere aan deze opdracht was dat de afmeting van deze binnendeuren veel groter was dan die van de courante gecertificeerde deuren.

Humble Martens Architecten in opdracht van gemeente Maasticht
De gemeente Maastricht had behoefte aan een landmark in het Geusseltpark. Architect Humblé Martens kreeg de opdracht om binnen een vastgesteld budget een brugdam te ontwerpen. Gedurende het ontwerpproces heeft Beckers Bouweconomie Humblé Martens ondersteund met de bouwkostenramingen.

Ruitervereniging Brunssummerheide
Een ruitervereniging had behoefte aan een investeringsraming ten behoeve van onderhandelingen met de provincie Limburg over een nieuwe manege op een nieuwe locatie. Beckers Bouweconomie maakte een raming van de investeringskosten inclusief weilanden, tredmolens, manegehal met kantine, mestopslag en buitenmanege.

Daemen Bouwmanagement
Een sanitairzaak wilde een stuk grond kopen ten behoeve van de realisatie van een showroom. Op basis van een eerste schetsontwerp werden de volgende vragen gesteld: – Wat zijn de stichtingskosten van dit plan? – Wat zijn de maximale grondkosten die betaald kunnen worden? – Is het een economisch haalbare investering op basis van marktconforme huurbedragen en rendementseisen? – Heeft het plan een goede BVO / VVO verhouding?

Een particulier
Een particulier wilde zijn woonhuis uitbreiden op de begane grond. Hij vroeg zich daarbij af: ‘Welke mogelijkheden heb ik passend binnen het bestemmingsplan?’ en ‘Wat zijn de hieraan verbonden kosten?’.

Recreatieondernemer
Een recreatieondernemer in het Heuvelland wilde zijn park uitbreiden met 15 vakantiewoningen. Er is een offerte gemaakt voor projectmanagement vanaf het schetsontwerp tot aan de oplevering.