GEMEENTEN


Een gemeente wil een nieuwe maatschappelijke voorziening bouwen. Met welke kosten moet ze rekening houden?

Bouwkosten, stichtingskosten, investeringskosten: vaak worden verschillende begrippen gehanteerd en worden appels met peren vergeleken. De gemeente wordt achteraf geconfronteerd met veel hogere kosten dan vooraf beraamd, met alle gevolgen van dien. Beckers Bouweconomie ondersteunt gemeenten die behoefte hebben aan een planeconoom om te helpen bij alle vragen op het gebied van planeconomie. We maken calculaties van nieuwe grondexploitaties en toetsen de economische haalbaarheid van nieuwe initiatieven. Naast planeconomische kennis kunt u bij ons terecht voor bouwkostenramingen en budgetbewaking gedurende het ontwikkeltraject van vastgoed.

In het kader van de wet op de ruimtelijke ordening dient de economische haalbaarheid van bestemmingsplannen getoetst te worden en moet het kostenverhaal verzekerd zijn. Het exploitatieplan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een van de mogelijkheden om dit kostenverhaal te verzekeren. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Is uw plan haalbaar en betaalbaar? Dan kunnen we u helpen met het leggen van verdere contacten. Bijvoorbeeld met een architect die uw idee vertaalt in concrete schetsen tot aan specialisten die zorgdragen voor de daadwerkelijke realisatie. Wij zorgen ervoor dat in elke fase opnieuw wordt bekeken of het plan nog binnen het oorspronkelijk gestelde kader blijft. Zo komt u gedurende het hele traject niet voor verrassingen te staan.