Grip op de kosten

Kosten en kneedbaarheid

In ontwikkeltrajecten zijn de kosten in het beginstadium nog relatief laag en is een plan nog kneedbaar. Goede keuzes in die fase betalen zich later terug in een rendabel eindproduct.
Lees meer→

Kosten en opbrengsten samen in beeld

Bij het maken van (bouw)plannen wilt u antwoord op een of meer van de volgende vragen: – Wat zijn de totale kosten? – Zijn de opbrengsten uit huur of verkoop...
Lees meer→

Inzicht in de kosten tijdens de planontwikkeling

De planontwikkeling kent procesmatig stapsgewijze fases om van idee tot de realisatie te komen. Elke fase in deze planontwikkeling heeft zijn eigen nauwkeurigheidsniveau. De begrotingsmethodiek van Beckers Bouweconomie sluit volledig...
Lees meer→