Wat is grondexploitatie?

Gebiedsexploitatie is de combinatie van grondexploitatie en vastgoedontwikkeling en betreft:

1) de kosten voor het verwerven van gronden

2) het realiseren van bouw- en woonrijpe grond

3) de opbrengsten uit de verkoop van uitgeefbare gronden.

De grondwaarde van een plan wordt residueel bepaald. De financiƫle onderbouwing gebeurt in een grondexploitatiebegroting. Vastgoedontwikkeling omvat het ontwikkel- en realisatieproces van vastgoed. De kosten hiervan worden in grote lijnen bepaald door grond-, advies- en bouwkosten. De opbrengst wordt bepaald aan de hand van rendementseisen in combinatie met verhuurprijzen en marktconforme verkoopprijzen.

Vastgoedexploitatie omvat de fase van de gebruiksduur van het object. Hierin worden verwervingskosten, levensduurkosten en opbrengsten met elkaar vergeleken in de tijd.

In elke fase worden de kosten en opbrengsten in beeld gebracht. Hiermee wordt sturing gegeven aan de economische haalbaarheid van het plan.