Bij het maken van (bouw)plannen wilt u antwoord op een of meer van de volgende vragen:

– Wat zijn de totale kosten?

– Zijn de opbrengsten uit huur of verkoop marktconform?

– Wordt het beoogde rendement behaald? – Wat is een alternatief? En wat kost dit?

– Is het rendabel om in deze fase extra te investeren in andere technieken of materialen?

Voor iedere investering die u doet, is een financiƫle onderbouwing noodzakelijk. Dit geldt voor de realisering van onroerend goed, maar ook voor de ontwikkeling van grond. Een plan is pas rendabel wanneer de opbrengsten tenminste even groot zijn als de kosten op lange termijn.

Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden is inzicht vereist in de kosten van opstal, (stichtingskosten) en grond (grondexploitatie). Daarnaast is het juiste marktgevoel nodig om de opbrengstpotentie in beeld te brengen. Ook is het belangrijk om inzichtelijk te hebben welke marges elk onderdeel heeft. Beckers Bouweconomie heeft alle benodigde kennis in huis om u te helpen bij het nemen van gedegen beslissingen. Financieel verantwoorde beslissingen.