Bedrijven


Wilt u investeren in een pand of een pand verbouwen? Vraagt u zich daarbij af wat u dat gaat kosten en of u het beoogde rendement behaalt?
Beckers Bouweconomie brengt al uw vragen omtrent economische uitvoerbaarheid en opbrengstpotentie bij nieuwbouwplannen of uitbreidingen in kaart. Wij vertalen uw (globale) plannen in concrete cijfers. In een haalbaarheidsonderzoek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

– vertaling van het programma van eisen naar investeringskosten;

– wat is een kostendekkende huur en is deze marktconform;

– verkoopopbrengst;

– stichtingskostenopzet.

Het voordeel voor u? Wij berekenen de haalbaarheid van uw plannen nog voordat u (hoge) kosten maakt bij een architect, aannemer of andere adviseur. Blijkt uit de cijfers dat uw idee niet haalbaar is dan bekijken we of het plan aangepast of bijgesteld kan worden, zodat het wel haalbaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan een andere financieringsvorm, andere indeling, maar ook verbouw of nieuwbouw.

Is uw plan haalbaar en betaalbaar? Dan kunnen we u helpen met het leggen van verdere contacten. Bijvoorbeeld met een architect die uw idee vertaalt in concrete schetsen tot aan specialisten die zorgdragen voor de daadwerkelijke realisatie. Wij zorgen ervoor dat in elke fase opnieuw wordt bekeken of het plan nog binnen het oorspronkelijk gestelde kader blijft. Zo komt u gedurende het hele traject niet voor verrassingen te staan