Begrippen

Residuele grondwaarde

Wat is residuele grondwaarde? Het uitgangspunt bij opstalontwikkeling en grondexploitatie is de residuele grondwaarde. Dit is een rekenmethode die uitgaat van de marktwaarde van het onroerend goed. De grondwaarde is...
Lees meer→

Gebiedsexploitatie

Wat is grondexploitatie? Gebiedsexploitatie is de combinatie van grondexploitatie en vastgoedontwikkeling en betreft: 1) de kosten voor het verwerven van gronden 2) het realiseren van bouw- en woonrijpe grond 3)...
Lees meer→